ฟรี บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัส สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มิตซูบิชิ “เราดูแล…คุณแค่ขับ” ลูกค้ามิตซูบิชิสามารถนำรถยนต์มิตซูบิชิเข้ารับบริการ พ่นฆ่าเชื้อไวรัสห้องโดยสารฟรี โดยน้ำยานี้ไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิวในห้องโดยสารและไม่ติดไฟ

· ฆ่าเชื้อไวรัส ด้วยน้ำยา Netbiokem DSAM

· Hospital grade disinfectant และถูกใช้อยู่ในนานาประเทศมากกว่า 150 ประเทศ

· ผ่านการรองรับตามมาตรฐานของทางยุโรป EN 14476

· ใช้ฆ่าเชื้อในห้องโดยสารของหลายๆ สายการบินชั้นนำของโลก

· ไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิวในห้องโดยสาร

· ไม่ติดไฟ

· ไม่เป็นพิษ

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 17 เมษายน – 16 มิถุนายน 2563 ได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ทั่วประเทศ